Supplier Bidding

Moe van het handmatig aanvragen van prijzen bij leveranciers wanneer uw klanten een prijs aanvragen? Maak dit proces nu makkelijker en sneller in Magento en verstuur automatisch aanvragen naar uw leveranciers. Wanneer u een prijs aanvraag in uw Cart2Quote admin panel krijgt, gebruik dan eenvoudig de "Request Suplier Prices" functionaliteit.

Prijzen Aanvragen bij Leveranciers

De Supplier Bidding Tool gebruikt de prijsaanvraag van uw klant om direct een aanvraag te versturen naar uw leverancier. Bevat de pijsaanvraag producten van meerdere leveranciers? Geen probleem! De Supplier Bidding Tool verdeelt automatisch de aangevraagde producten en verzend verschillende prijsaanvragen naar de gekoppelde leveranciers.

Bestel een Upgrade plus deze Add-on

Cart2Quote Business Editie is vereist

Supplier Bidding Proces

1

Een webshop bezoeker doet een prijsaanvraag via de frontend van uw webshop

2

U ontvangt de prijsaanvraag en selecteert de "request supplier price" button

3

Uw leveranciers krijgen uw "request for price" e-mail voor de relevante producten

Screenshots

Koppel uw leveranciers aan producten

Op product niveau bepaalt u welke leveranciers gekoppeld moeten worden en of ze op een bericht moeten ontvangen wanneer u een prijsaanvraag ontvangt. U kunt meerdere leveranciers aan een product koppelen.

Verzend naar leveranciers

De Supplier Bidding Tool gebruikt de prijsaanvraag van uw klant om direct een aanvraag te versturen naar uw leverancier. Bevat de pijsaanvraag producten van meerdere leveranciers? Geen probleem! De Supplier Bidding Tool verdeelt automatisch de aangevraagde producten en verzend verschillende prijsaanvragen naar de gekoppelde leveranciers.

Heeft u maatwerk nodig om Cart2Quote perfect te laten aansluiten bij uw Business? Dat verzorgen we graag voor u!
We hebben een no-nonsense aanpak om Cart2Quote te laten doen wat u nodig hebt.

Meer informatie

Wat doet de Supplier Bidding Tool?

  • E-mail Template Gebruik ons standaard template of ontwerp uw eigen om prijsaanvragen te verzenden naar uw leveranciers.

  • Leveranciers Configureren In uw Magento admin panel vult u eenvoudig de levenarciers details in door een nieuwe 'klant' toe te voegen in uw klantenroep "Supplier".

  • Koppel leveranciers aan producten Beheer uw producten en voeg een of meerdere leveraciers toe aan uw producten. Of geen enkele. De keuze is aan u.

  • Prijs Aanvragen Verzend uw prijs aanvragen en de Supplier Bidding Tool zorgt er voor dat automatisch verschillende aanvragen verzonden worden naar de gekoppelde product leveranciers.

Back to top somescreenshots

Supplier bidding in Magento. Breid uw klant aanvraag workflow naadloos uit met een prijs-aanvraag-functionaliteit naar uw leveranciers.

* Cart2Quote Business Edition is vereist

Customer Quotations Extension for Magento, easy, complete and skyrocketing your sales. Add powerful quotation management to your web shop.